#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie


Firma Mar-Dom Kwieciński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Rozbudowa oferty i zaplecza technologicznego MAR-DOM Kwieciński dla dywersyfikacji i unowocześnienia regionalnej gospodarki”

Przedmiotem projektu jest inwestycja rozwojowa w nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji drzwi i okien (centrum obróbkowe, piła dwugłowicowa, stacja montażu i kontroli drzwi) oraz oprogramowania cyfryzującego procesy magazynowe.

Realizacja inwestycji przyczyni się do rozwoju i wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku regionalnym. MAR-DOM wejdzie na rynek z nowym produktem w postaci gamy okien aluminiowych, stając się producentem tego typu wyrobów. Dotychczas firma nie produkowała okien. Nowością w ofercie będzie także ulepszony produkt w postaci drzwi o udoskonalonych parametrach przenikalności ciepła, wodoszczelności oraz odporności na obciążenie wiatrem. Produkt ten został opracowany w ramach prac badawczo-rozwojowych udostępnionych spółce w ramach umowy licencyjnej zawartej z firmą ALUPROF. Nowy park maszynowy umożliwi wytwarzanie drzwi i okien aluminiowych pod wymiar, co z uwagi na obecne ograniczenia funkcjonalne w istniejącej infrastrukturze technologicznej nie jest możliwe. Poszerzenie oferty pozwoli dotrzeć do szerszej grupy odbiorców oraz umocnić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa.

W wyniku realizacji inwestycji MAR-DOM wprowadzi także rozwiązanie cyfrowe usprawniające procesy magazynowe oraz zminimalizuje odpad generowany obecnie podczas docinania profili - produkcja nowych i ulepszonych wyrobów realizowana będzie ściśle pod określony wymiar. Inwestycja wymagać będzie także zatrudnienia dwóch nowych operatorów maszyn oraz przeszkolenia wybranych pracowników z obsługi planowanych do zakupu urządzeń.

Wartość projektu: 691 935,00 PLN
Dofinansowanie projektu: 484 354,50 PLN


Szukaj